ATOMIKA z.s.

 

Nezisková organizace se sídlem v Olomouci.

Působíme v oblastech:

 • zdravého životního stylu,
 • pozitivního vztahu k přírodě,
 • rozvoje sportu a sportovních aktivit,
 • ochrana zdraví veřejnosti,
 • vytváření pozitivního klimatu v rodinách.

HORSKÝ KLUB GALANTNÍHO JELENA

 

Pobytové akce v přírodě zaměřené především na rozvoj:

 

 • pozitivního vztahu k přírodě,
 • pozitvního vztahu k pohybu a sportu,
 • vztahu rodičů a dětí,
 • připravenosti při složitých životních situacích.

SVIŠTI V POHYBU

 

Všestranná pohybová přípravka v Olomouci pro děti ve věku 4 – 12 let:

 

 • děti se naučí základům většiny sportů
 • děti se učí vše zábavnou formou za pomocí her a nácviků
 • v dětech se snažíme budovat pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu

ZÁCHRANÁŘSKÝ ŠKOLNÍ DEN

Záchranářský školní den, je výukový program pro učitele a žáky ZŠ, SŠ i VŠ, který pořádá ve spolupráci nezisková organizace ARAK o.p.s.

PROJEKTY ATOMIKY

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOMIKA Z.S.

 

Účel společnosti: 

 • tvorba a realizace preventivních programů
 • lektorská činnost
 • síťování aktivit

 

Hlavní činnosti:

 • podpora dětí v rozvíjení všestrannosti
 • vytváření materiálních podmínek pro provozování sportu a turistiky
 • propagování sportu a zdravého životního stylu
 • organizování sportovních a turistických akcí pro členy a veřejnost
 • ochrana zdraví veřejnosti
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a dalšími sportovními organizacemi a jednotlivci
 • organizování vzdělávání v oblasti sportu
 • osvětová činnost 

 

PODPORUJÍ NÁS