Vyberte stránku

HORSKÝ KLUB GALANTNÍHO JELENA

Projekt s působností od roku 2015 do současnosti – od roku 2019 pod hlavičkou ATOMIKA, z.s.

Mnoho lidí chápe otce jako výhradního živitele rodiny a matku jako tu, která děti vychovává a stará se ně. Výchova by ale měla být chápána jako společný proces a úkol obou rodičů! Naším prioritním cílem je, aby si otcové vyzkoušeli, během 5ti denních pobytů roli angažovaného otce a tuto roli, si dále přenesli i domů, jako možnou a přínosnou alternativu pro život současné rodiny.
Z vlastních zkušeností vidíme, po uskutečněných pobytech, pozitivní přínos nejen pro dítě, ale i pro rodinu jako celek, neboť otcové se podílejí na péči o děti významným způsobem i dále a považují se za plnohodnotné partnery matek při výchově. V rámci týdenního pobytu děti sportují, učí se základní táborové dovednosti, řeší celotáborovou hru, výtvarné a rukodělné činnosti, ekologické dovednosti a znalosti (i praktické), před usnutím vždy společné zpívání. Děti jsou vedeny k samostatnosti, získávají vztah k přírodě a vzájemné úctě k sobě i ostatním. Tatínci se aktivně účastní programu i samotné realizaci jednotlivých náplní dne – mají služby na vaření, úklid, program pro děti (zde dochází k vzájemné sebepoznání dítěte a otce).
APALUCHA – letní (chalupa u Tetřívka na Rejvízu pro 40 osob – 15 tatínků + (cca 25 dětí (1-10ti let)) s určitou tématikou
  • 2015 – Hledači zlata
  • 2016 – Po stopách skřítka Rejvízka
  • 2017 – Olympiáda
  • 2018 – Poklad rytíře Waldemara
  • 2019 – Ať žijí rytíři
  • 2020 – Tajemný Středorejvíz (soužití elfů, trpaslíků a lidí)
APALUCHA – zimní (chalupa u Smrku – Jizerské hory – pro 30 osob)
12 tatínků + (cca 18 dětí (5-12ti let)) se zaměřením na rozvoj zimních sportů
NA VODĚ V POHODĚ – letní (sportovní areál AMFORAclub Velké Dářko – cca 50 osob)

PODPORUJÍ NÁS