Školení DVPP

KURZY a SEMINÁŘE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY A SEMINÁŘE:

BLIŽŠÍ INFORMACE O KURZECH A SEMINÁŘÍCH:

Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku

Termíny:
viz. AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY A SEMINÁŘE
Cena:
4 200,-
V ceně je zahrnuto:
 • nájmy
 • odborní lektoři,
 • drobné občerstvení – koffee break
 • osvědčení
 • výukové materiály
Večerní program:
večerní seminář a posezení v restauraci „U zlaté koule“ (dobrovolné)
Forma:
2 denní kombinace teoretické a praktické výuky
Hodinová dotace:
17 hod
Místo konání:
Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc
Anotace:

Naše kurzy všestranné pohybové přípravy dětí reagují na zaznamenaný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a inovativních metodik rozvoje pohybové gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tento nedostatek se projevuje i v nedostatečném formování pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybové aktivity, které by měly vést k celoživotní pohybové aktivitě a zdravému životnímu stylu.

Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky (trenéry, lektory apod.) a nabízejí jim nové trendy, inspirativní metodiky a inovace v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti dětí. Účastníci se mohou těšit i na hry spojené s aktivním využitím volného času prostřednictvím cílových her, které přispívají k pestrosti a atraktivitě výuky. Témata inkluze, well-being a psychohygiena, propojování formálního a neformálního vzdělávání, zážitková pedagogika a inovativní formy výuky jsou důležitou součástí obsahu kurzů a poskytují účastníkům ucelený pohled na moderní vzdělávací přístupy.

Kurzy jsou zajišťovány renomovanými lektory, s mnohaletou praxí (viz příloha).

Komu je kurz určen:
 • učitel 1. stupně základní školy
 • učitel 2.stupně základní školy
 • učitelé gymnázií
 • asistent pedagoga
 • pedagog volného času
 • vychovatel
 • trenéry (instruktory) mládeže
Počet účastníků:
20 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)
Vzdělávací cíle programu:

1) Primární cíle je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů pro oblast mladšího školního věku.

2) Dílčí cíl je obeznámit pedagogické pracovníky na 1.st. ZŠ se specifickými formami pohybového učení, ukázat jim varianty a oblasti cvičení, které mohou s dětmi při hodinách TV aplikovat (baterie cvičení vhodných pro mladší školní věk)

3) Dílčí cíl je podpořit znalosti a zkušenosti pedagogických pracovníků při práci s dětmi v oblastech podpory zdraví a aktivního životního stylu a pohybové aktivity (přesah do rozvoje občanských a sociálních kompetencí).

4) Dílčí cíl je naučit pedagogy implementovat zábavnou formu výuky do jednotlivých bloků a částí cvičební jednotky.

Program:
ke stažení ZDE (změna programu vyhrazena)
Akreditace:
MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 40182/2020-3-886
Link pro přihlášení:
přihlášení ZDE
Možnost ubytování:

https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

https://www.hotel-gol.eu/

https://www.hotel.cz/olomouc/

Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku

Termíny:

viz. AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY A SEMINÁŘE

Cena:

 4 200,-

V ceně je zahrnuto:
 • nájmy
 • odborní lektoři,
 • drobné občerstvení – koffee break
 • osvědčení
 • výukové materiály
Večerní program:

večerní seminář a posezení v restauraci „U zlaté koule“ (dobrovolné)

Forma:

2 denní kombinace teoretické a praktické výuky

Hodinová dotace:

17 hod

Místo konání:

Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc

Anotace:

Naše kurzy všestranné pohybové přípravy dětí reagují na zaznamenaný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a inovativních metodik rozvoje pohybové gramotnosti u dětí předškolního a mladšího školního věku. Tento nedostatek se projevuje i v nedostatečném formování pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybové aktivity, které by měly vést k celoživotní pohybové aktivitě a zdravému životnímu stylu.

Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky (trenéry, lektory apod.) a nabízejí jim nové trendy, inspirativní metodiky a inovace v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti dětí. Účastníci se mohou těšit i na hry spojené s aktivním využitím volného času prostřednictvím cílových her, které přispívají k pestrosti a atraktivitě výuky. Témata inkluze, well-being a psychohygiena, propojování formálního a neformálního vzdělávání, zážitková pedagogika a inovativní formy výuky jsou důležitou součástí obsahu kurzů a poskytují účastníkům ucelený pohled na moderní vzdělávací přístupy.

Kurzy jsou zajišťovány renomovanými lektory, s mnohaletou praxí (viz příloha).

Komu je kurz určen:
 • učitel mateřské školy

 • učitel 1.st. ZŠ
 • asistent pedagoga

 • pedagog volného času

Počet účastníků:

20 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)

Vzdělávací cíle programu:

1) Primárním cílem je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů pro oblast předškolního vzdělávání.

2) Dílčím cílem je podpořit motivaci pedagogických pracovníků pro koncepční práci s dětmi předškolního věku v oblasti pohybové aktivity, podpory zdraví a aktivního životního stylu. Dále podpořit optimální motivaci dítěte k tělesnému pohybu pomocí diagnostikování dominujících potřeb dítěte.

3) Dalším dílčím cílem je inspirovat pedagogy pro práci v systému společného vzdělávání, s respektem k individuální odlišnosti dětí v předškolním věku.

Program:
ke stažení ZDE (změna programu vyhrazena)
Akreditace:

MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 40182/2020-3-886

Link pro přihlášení:
přihlášení ZDE
Možnost ubytování:

https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

https://www.hotel-gol.eu/

https://www.hotel.cz/olomouc/

 

Všestranná pohybová příprava dětí II.

(mladší a starší školní věk)

Určeno pouze pro absolventy kurzu Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku a Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku.

 

Termín:
viz. AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY A SEMINÁŘE
Cena:
4.200,- 
V ceně je zahrnuto:
 • nájmy
 • odborní lektoři,
 • drobné občerstvení – koffee break
 • osvědčení
 • výukové materiály
Večerní program:

večerní seminář a posezení v restauraci „U zlaté koule“ 

(dobrovolně povinný 🙂)

Forma:
2 denní kombinace teoretické a praktické výuky
Hodinová dotace:
14 hod
Místo konání:
Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc
Anotace:
Kurz navazuje na kurzy Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku a Všestranná pohybová příprava dětí od 6 do 12 let. Je rozdělen do 7mi bloků a rozšiřuje účastníkům teoretické i praktické znalosti v oblasti všestranné pohybové přípravy dětí mladšího školního věku s přesahem do kategorie staršího školního věku. Hlavním cílem je ukázat účastníkům nové trendy, inspirace a inovativní metodiky rozvoje pohybové gramotnosti u dětí, stejně tak se zaměřit na co největší využití aktivního času dítěte v hodinách Tv.
Komu je kurz určen:

● učitelé 1.stupně ZŠ

● učitelé 2.stupně ZŠ

● trenéři sportovních škol

● asistenti pedagoga

● pedagogové volného času

● učitelé gymnázií

● vychovatelé školských zařízení

● učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Počet účastníků:
30 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)
Vzdělávací cíle programu:

● Primárním cílem je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů

pro oblast mladšího školního věku (s přesahem pro starší školní věk) v návaznosti na kurz Všestranná pohybová příprava dětí mladšího a staršího

školního věku

 

● Dílčí cíl je obeznámit účastníky kurzu se specifickými formami pohybového učení, ukázat jim varianty a oblasti cvičení, které mohou s dětmi při hodinách TV aplikovat (rozšířit stávající baterie cvičení vhodných pro mladší školní i starší školní věk)

● Dílčí cíl je podpořit znalosti a zkušenosti účastníků při práci s dětmi v

oblastech podpory zdraví a aktivního životního stylu a pohybové aktivity

(přesah do rozvoje občanských a sociálních kompetencí).

● Dílčí cíl je naučit účastníky vytvářet a aplikovat mezipředmětové vztahy v hodinách TV.

● Dílčí cíl je naučit účastníky implementovat zábavnou formu výuky do

jednotlivých bloků a částí cvičební jednotky.

Program:
program dotace
1.blok Přednáška senzitivní období ve vývoji dětské motoriky, fyziologické a psychologické aspekty, specifika všestranné pohybové přípravy dětí, sportovní trénink dětí a mládeže 2 hod
2.blok Rozvoj pohybových schopností a dovedností s využitím úpolových her – podpora sociálního vnímání, respekt k pravidlům a soupeři 2 hod
3.blok Rozvoj pohybových schopností a dovedností s využitím prvků gymnastiky. Metodiky nácviku složitějších gymnastických prvků – metodické řady, dopomoc. 2 hod
4.blok Míčové hry – manipulační dovednosti s míčem, práce se skupinou, aktivní zapojení dětí v hodinách, rozvoj myšlení, tvořivosti a fantazie. 2 hod
5.blok Variabilní provoz v hodinách TV – práce se skupinou, aktivní zapojení dítěte během celé hodiny TV, metodicko-organizační formy. 2 hod
6.blok Psychomotorika – souhrn pohybových motorických aktivit (úzké spojení psychiky – duševních procesů a motoriky – tělesných procesů), využití her jako rozvoj socializačního procesu. 2 hod
7.blok Rozvoj pohybových schopností a dovedností v programovém bloku – ATLETIKA. Využití inovativních postupů a didaktických pomůcek pro rozvoj pohybové gramotnosti dětí. 2 hod
Akreditace
MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 8739/2023-1-243
Link pro přihlášení:
přihlášení ZDE  
Možnosti ubytování:

https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

https://www.hotel-gol.eu/

https://www.hotel.cz/olomouc/