Školení DVPP

KURZY a SEMINÁŘE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY A SEMINÁŘE:

VŠECHNY KURZY A SEMINÁŘE:

Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku

Termín:

30.3. – 31.3. 2023 (30.3.2023 začátek ve 12:00, ukončení 31.3.2023 v 18:00)

5.10. – 6.10. 2023 (5.10.2023 začátek ve 12:00, ukončení 6.10.2023 v 18:00)

10.11. – 11.11. 2023 (10.11.2023 začátek ve 12:00, ukončení 11.11.2023 v 18:00)

Cena:
3 990,-
V ceně je zahrnuto:
 • nájmy
 • odborní lektoři,
 • drobné občerstvení – koffee break
 • osvědčení
 • výukové materiály
Večerní program:
večerní seminář a posezení v restauraci „U zlaté koule“ (dobrovolné)
Forma:
2 denní kombinace teoretické a praktické výuky
Hodinová dotace:
17 hod
Místo konání:
Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc
Anotace:
V praxi zaznamenáváme patrný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a inovativních metodik rozvoje pohybové gramotnosti u dětí mladšího školního věku. Deficit je také patrný v utváření pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybovou činnost s vyústěním do celoživotní pohybové aktivity v rámci zdravého životního stylu. Naším cílem je, abychom tyto pojmy přiblížili učitelům, trenérům a pedagogickým pracovníkům, kteří nemají specializované tělovýchovné vzdělání (nebo těm kteří mají a chtěli by si vzdělání rozšířit). Kurzy jsou zajišťovány renomovanými lektory, s mnohaletou praxí (viz příloha).
Komu je kurz určen:
 • učitel 1. stupně základní školy
 • učitel 2.stupně základní školy
 • učitelé gymnázií
 • asistent pedagoga
 • pedagog volného času
 • vychovatel
 • trenéry (instruktory) mládeže
Počet účastníků:
20 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)
Vzdělávací cíle programu:

1) Primární cíle je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů pro oblast mladšího školního věku.

2) Dílčí cíl je obeznámit pedagogické pracovníky na 1.st. ZŠ se specifickými formami pohybového učení, ukázat jim varianty a oblasti cvičení, které mohou s dětmi při hodinách TV aplikovat (baterie cvičení vhodných pro mladší školní věk)

3) Dílčí cíl je podpořit znalosti a zkušenosti pedagogických pracovníků při práci s dětmi v oblastech podpory zdraví a aktivního životního stylu a pohybové aktivity (přesah do rozvoje občanských a sociálních kompetencí).

4) Dílčí cíl je naučit pedagogy implementovat zábavnou formu výuky do jednotlivých bloků a částí cvičební jednotky.

Program:
ke stažení ZDE (změna programu vyhrazena)
Akreditace:
MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 40182/2020-3-886
Link pro přihlášení:
přihlášení ZDE
Možnost ubytování:

https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

https://www.hotel-gol.eu/

https://www.hotel.cz/olomouc/

Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku

Termín:

30.3. – 31.3. 2023 (30.3.2023 začátek ve 12:00, ukončení 31.3.2023 v 18:00)

5.10. – 6.10. 2023 (5.10.2023 začátek ve 12:00, ukončení 6.10.2023 v 18:00)

10.11. – 11.11. 2023 (10.11.2023 začátek ve 12:00, ukončení 11.11.2023 v 18:00)

Cena:

3 990,-

V ceně je zahrnuto:
 • nájmy
 • odborní lektoři,
 • drobné občerstvení – koffee break
 • osvědčení
 • výukové materiály
Večerní program:

večerní seminář a posezení v restauraci „U zlaté koule“ (dobrovolné)

Forma:

2 denní kombinace teoretické a praktické výuky

Hodinová dotace:

17 hod

Místo konání:

Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc

Anotace:

V praxi zaznamenáváme patrný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a inovativních metodik rozvoje pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku. Deficit je také patrný v utváření pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybovou činnost s vyústěním do celoživotní pohybové aktivity v rámci zdravého životního stylu. Naším cílem je, abychom tyto pojmy přiblížili učitelům, trenérům a pedagogickým pracovníkům, kteří nemají specializované tělovýchovné vzdělání. Kurzy jsou zajišťovány renomovanými lektory, s mnohaletou praxí. Podrobný přehled témat výuky (viz příloha).

Komu je kurz určen:
 • učitel mateřské školy

 • učitel 1.st. ZŠ
 • asistent pedagoga

 • pedagog volného času

Počet účastníků:

20 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)

Vzdělávací cíle programu:

1) Primárním cílem je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů pro oblast předškolního vzdělávání.

2) Dílčím cílem je podpořit motivaci pedagogických pracovníků pro koncepční práci s dětmi předškolního věku v oblasti pohybové aktivity, podpory zdraví a aktivního životního stylu. Dále podpořit optimální motivaci dítěte k tělesnému pohybu pomocí diagnostikování dominujících potřeb dítěte.

3) Dalším dílčím cílem je inspirovat pedagogy pro práci v systému společného vzdělávání, s respektem k individuální odlišnosti dětí v předškolním věku.

Program:
ke stažení ZDE (změna programu vyhrazena)
Akreditace:

MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 40182/2020-3-886

Link pro přihlášení:
přihlášení ZDE
Možnost ubytování:

https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

https://www.hotel-gol.eu/

https://www.hotel.cz/olomouc/