Školení DVPP

KURZY a SEMINÁŘE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY A SEMINÁŘE:

 

POŘADATEL NÁZEV KURZU TERMÍN ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ

Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku

30.3. – 31.3. 2023 ZDE

Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku

30.3. – 31.3. 2023 ZDE

Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku

11.11. – 12.11.2022

 

KAPACITA NAPLNĚNA

Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku

11.11. – 12.11.2022

 

KAPACITA NAPLNĚNA

VŠECHNY KURZY A SEMINÁŘE:

Všestranná pohybová příprava dětí mladšího školního věku

Termín:
30.3. – 31.3. 2023
Cena:
3 990,-
Forma:
2 denní kombinace teoretické a praktické výuky
Hodinová dotace:
17 hod
Místo konání:
Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc
Anotace:
V praxi zaznamenáváme patrný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a inovativních metodik rozvoje pohybové gramotnosti u dětí mladšího školního věku. Deficit je také patrný v utváření pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybovou činnost s vyústěním do celoživotní pohybové aktivity v rámci zdravého životního stylu. Naším cílem je, abychom tyto pojmy přiblížili učitelům, trenérům a pedagogickým pracovníkům, kteří nemají specializované tělovýchovné vzdělání (nebo těm kteří mají a chtěli by si vzdělání rozšířit). Kurzy jsou zajišťovány renomovanými lektory, s mnohaletou praxí (viz příloha).
Komu je kurz určen:
  • učitel 1. stupně základní školy
  • asistent pedagoga
  • pedagog volného času
  • vychovatel
  • trenéry (instruktory) mládeže
Počet účastníků:
20 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)
Vzdělávací cíle programu:

1) Primární cíle je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů pro oblast mladšího školního věku.

2) Dílčí cíl je obeznámit pedagogické pracovníky na 1.st. ZŠ se specifickými formami pohybového učení, ukázat jim varianty a oblasti cvičení, které mohou s dětmi při hodinách TV aplikovat (baterie cvičení vhodných pro mladší školní věk)

3) Dílčí cíl je podpořit znalosti a zkušenosti pedagogických pracovníků při práci s dětmi v oblastech podpory zdraví a aktivního životního stylu a pohybové aktivity (přesah do rozvoje občanských a sociálních kompetencí).

4) Dílčí cíl je naučit pedagogy implementovat zábavnou formu výuky do jednotlivých bloků a částí cvičební jednotky.

Informační leták

 ke stažení ZDE

Akreditace:
MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 40182/2020-3-886
Link pro přihlášení:
 přihlášení ZDE
Možnost ubytování:
https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/

Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku

Termín:

30.3. – 31.3. 2023

Cena:

3 990,-

Forma:

2 denní kombinace teoretické a praktické výuky

Hodinová dotace:

17 hod

Místo konání:

Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32, 779 00 Olomouc

Anotace:

V praxi zaznamenáváme patrný deficit v oblasti nových trendů, inspirace a inovativních metodik rozvoje pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku. Deficit je také patrný v utváření pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybovou činnost s vyústěním do celoživotní pohybové aktivity v rámci zdravého životního stylu. Naším cílem je, abychom tyto pojmy přiblížili učitelům, trenérům a pedagogickým pracovníkům, kteří nemají specializované tělovýchovné vzdělání. Kurzy jsou zajišťovány renomovanými lektory, s mnohaletou praxí. Podrobný přehled témat výuky (viz příloha).

Komu je kurz určen:
  • učitel mateřské školy

  • asistent pedagoga

  • pedagog volného času

Počet účastníků:

20 osob (při nenaplnění kurzu alespoň 12 ti účastníků, budou finance vráceny na účet, případně je možné absolvovat kurz v náhradním termínu)

Vzdělávací cíle programu:

1) Primárním cílem je vymezit a prohloubit pohybové kompetence pedagogů pro oblast předškolního vzdělávání.

2) Dílčím cílem je podpořit motivaci pedagogických pracovníků pro koncepční práci s dětmi předškolního věku v oblasti pohybové aktivity, podpory zdraví a aktivního životního stylu. Dále podpořit optimální motivaci dítěte k tělesnému pohybu pomocí diagnostikování dominujících potřeb dítěte.

3) Dalším dílčím cílem je inspirovat pedagogy pro práci v systému společného vzdělávání, s respektem k individuální odlišnosti dětí v předškolním věku.

Informační leták

ke stažení ZDE

Akreditace:

MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.:     MSMT – 40182/2020-3-886

Link pro přihlášení:

přihlášení ZDE

Možnost ubytování:

https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/